Дошкольное образование

Занятие по робототехнике "Что может LEGO?"

28.02.2020

Третьеклассники Кобяк Владислав и Колядина Женя посещают занятия по робототехнике в школе. "Что может LEGO?" - под таким названием провели они свой первый мастер-класс для воспитанников учреждения образования.  Ребята показали малышам, как можно не только собрать гоночный автомобиль из конструктора Lego, но и заставить его двигаться с помощью программы, которую они составили с помощью специального приложения на компьютере. 

 

 

 

 

 

 

Операция "Чистый двор"

18.10.2019

 

 

Неделя содружества

15.04.2019

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Согласно «Положению об учреждении дошкольного образования», утвержденному постановлением Министерства образования Республики Беларусь 25 июля 2011 г. № 150, комплектование разновозрастной группы осуществляется ежегодно на начало учебного года (1 сентября). Прием лица в учреждение дошкольного образования осуществляется в течение календарного года при наличии в нем свободных мест на основании:

  • заявления законного представителя воспитанника  (скачать);
  • направления в государственное учреждение образования для освоения содержания образовательной программы дошкольного образования;
  • медицинской справки о состоянии здоровья.

В соответствии со статьей 5 п. 3 Кодекса об образовании Республики Беларусь, статьей 53 Положения об учреждении дошкольного образования, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 150 от 25.07.2011, несовершеннолетние иностранные граждане имеют право на дошкольное и специальное образование наравне с несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь. Режим пребывания детей в дошкольном учреждении ГУО «Грицкевичский УПК д/с-СШ» Несвижского района составляет 10 часов 30 минут при пятидневной рабочей неделе.

Режим работы: Понедельник - пятница:  7.30 - 18.00

Выходные дни: суббота, воскресенье

Количество детей: 27
Количество групп: две разновозрастные группы
Количество педагогов: 2
из них:

с высшим образованием

со средним специальным образованием

 

1 (50 %)

1 (50 %)

По квалификационным категориям:

1 категория

 

 

2 (100%)

 

Наша цель:

формирование основ здорового образа жизни, воспитание личности ребенка, развитие его творческого потенциала и способностей

 

Адукацыйны працэс ажыццяўляецца па Вучэбнай праграме дашкольнай адукацыі

Гадавая задача на 2019/2020 навучальны год: накіраваць работу педагагічнага калектыву па фарміраванні асноў бяспекі жыццядзейнасці выхавальнікаў рознаўзроставых груп пры арганізацыі адукацыйнага працэсу шляхам выкарыстання гульнявых метадаў і прыёмаў.

Прагназуемыя вынікі:

Задача

ДЗЕЦІ:  

ад трох да чатырох гадоў: сфарміраваны ўяўленні пра правілы бяспечных паводзін у групе, на вуліцы, на дарозе, дома: забарона прыёму лекавых прэпаратаў без дазволу дарослых; асцярожнае перасоўванне пры спуску па лесвіцы, правілы карыстання гульнявым, фізкультурным абсталяваннем, забарона набліжацца да адкрытага акна, забарона гульні з агнём, ісці аднаму з незнаёмымі людзьмі, выходзіць без дазволу за межы ўчастка дзіцячага сада, мець зносіны з бяздомнымі жывёламі; ужываць даступныя правілы паводзін на вуліцы, правілы пажарнай бяспекі;

ад чатырох да пяці гадоў: сфарміраваны ўяўленні пра паводзіны пры магчымых выпадковых сустрэчах і зносінах з незнаёмымі людзьмі (дома, у магазіне; на вуліцы); прызначэнне лекавых прэпаратаў, якія без кантролю дарослых прымаць нельга (ніякіх лекаў, вітамінаў, напояў, жавальных гумак); нумары тэлефонаў: дамашняга, пажарнай бяспекі, міліцыі, хуткай дапамогі;

ад пяці да шасці гадоў: сфарміраваны ўяўленні пра правілы дарожнага руху, бяспекі пры карыстанні калючымі і рэжучымі прыладамі ручной працы; бяспечныя паводзіны дома, на вуліцы, у грамадскіх месцах, у тым ліку ў экстрэмальных сітуацыях; пажарную бяспеку правілы выкарыстання  запалак, карыстання электрычнымі і газавымі бытавымі прыборамі; зносіны з незнаёмымі людзьмі на вуліцы, калі застаюцца адны дома, пры сустрэчы з бяздомнымі жывёламі; значнасць правільных бяспечных паводзін для аховы свайго жыцця і здароўя; свае магчымасці ў ахове жыцця і здароўя; карыстацца святлоадбівальнымі элементамі.

ПЕДАГАГІЧНЫЯ РАБОТНІКІ:

рэалізаваны праграмныя задачы па фарміраванні ўяўленняў пра правілы дарожнага руху, бяспечныя паводзіны дома, на вуліцы, у грамадскіх месцах, значнасць правільных бяспечных паводзін для аховы свайго жыцця і здароўя у працэсе рэгламентаванай так і нерэгламентаванай дзейнасці выхаванцаў.

        ЗАКОННЫЯ ПРАДСТАЎНІКІ ВЫХАВАНЦАЎ:

папоўнілі веды пра правілы дарожнага руху, бяспечныя паводзіны дома, на вуліцы, у грамадскіх месцах, пажарную бяспеку, арыентавацца ў складаных жыццёвых сітуацыях.

 

і

 

Виртуальная экскурсия по территории

Уголки безопасности. Занятия по правилам безопасного поведения

Наши праздники и будни

Новогодний утренник

27.12.2017

Зимние забавы

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Порядок постановки на учёт детей, нуждающихся в определении в учреждения образования для получения дошкольного образования, и комплектования учреждений образования Несвижского района

 

1.Учёт детей, нуждающихся в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования:

1.1. для постановки ребёнка на учёт в учреждение образования для получения дошкольного образования его законные представители обращаются в службу «Одно окно» Несвижского районного исполнительного комитета (1 этаж);

1.2. постановка на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования, осуществляется по факту личного обращения его законного представителя при предоставлении документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного представителя ребёнка, свидетельства о рождении ребёнка (копия);

1.3.  учёт детей, нуждающихся в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования ведется со дня обращения законных представителей (список). Список отражает очерёдность постановки на учёт детей для получения в соответствии с законодательством направления в государственное учреждение образования для освоения содержания образовательной программы дошкольного образования при наличии в нём свободных мест; список ведётся по утверждённой форме.

2. Выдача направления в учреждение дошкольного образования:

 

2.1. ежегодно в мае по спискам учёта детей, нуждающихся в определении в учреждение дошкольного образования, управлением по образованию, спорту и туризму осуществляется уточнение списков комплектования учреждений дошкольного образования г. Несвижа и сельской местности данное уточнение осуществляется руководителями учреждений дошкольного образования г. Несвижа и сельских учреждений дошкольного образования, учебно-педагогических комплексов; по результатам уточнения списков детей управлением по образованию, спорту и туризму в соответствии с количеством свободных мест выдаются направления в учреждения образования;

2.2. направление выдаётся в учреждение дошкольного образования, находящееся по месту жительства (в иных случаях по согласованию с законными представителями ребёнок направляется в другое учреждение при наличии свободных мест);

2.3. выдача направления осуществляется законному представителю ребёнка на основании предоставления им следующих документов:

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного представителя ребёнка,

свидетельства о рождении ребёнка,

заключения врачебно-консультационной комиссии (в случае направления ребёнка в санаторную группу),

заключения центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (в случае направления ребёнка в специальную группу, интегрированную группу);

2.4. срок действия выданного направления в учреждение дошкольного образования составляет 15 дней;

2.5. направление в государственное учреждение образования для освоения программы дошкольного образования может предоставляться в течение календарного года при наличии в них свободных мест;

3. Комплектование учреждений образования и приём детей:

3.1. комплектование дошкольных групп учреждений образования и перевод воспитанников из одной группы в другую осуществляются ежегодно на начало учебного года (1 сентября);

3.2. комплектование дошкольных групп осуществляется в соответствии с перечнем медицинских показаний и (или) противопоказания для получения образования, утверждённым законодательством;

3.3. при комплектовании разновозрастной группы учитывается возможность организации распорядка дня, оптимально соответствующего возрастным и индивидуальным особенностям детей;

3.4. специальные группы и группы интегрированного обучения и воспитания комплектуются с учетом рекомендаций об обучении и воспитании воспитанника с особенностями психофизического развития по соответствующей образовательной программе специального образования, составленных в зависимости от структуры и степени тяжести его физических и (или) психических нарушений и содержащихся в заключении ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Несвижского района»;

3.5. санаторные группы комплектуются на основании заключения врачебно-консультационной комиссии учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница»;

3.6. иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства белорусской национальности, постоянно проживающие на территории иностранных государств, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, имеют равное с гражданами Республики Беларусь право на образование, если иное не установлено законодательными актами, международными договорами Республики Беларусь. Несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие в Республике Беларусь, а также несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца или дополнительная защита в Республике Беларусь либо которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, имеют право на дошкольное и специальное образование наравне с несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь;

3.7. наполняемость групп в учреждении дошкольного образования устанавливается в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании;

3.8. руководитель учреждения дошкольного образования представляет информацию о комплектовании учреждения дошкольного образования в управление по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома;

3.9. зачисление детей в учреждение дошкольного образования осуществляется руководителем учреждения на основании следующих документов:

заявления законного представителя воспитанника;

направления в государственное учреждение образования для освоения содержания образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, выданного управлением по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома;

медицинской справки о состоянии здоровья;

заключения врачебно-консультационной комиссии учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница» (для санаторного детского сада, санаторной группы);

заключения государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (для специальных групп, групп интегрированного обучения и воспитания);

3.10. приём лиц в учреждение образования оформляется приказом руководителя учреждения образования.

4. Перевод воспитанников:

4.1. перевод воспитанника в другое учреждение образования осуществляется по инициативе законного представителя воспитанника;

4.2. перевод воспитанника в другое учреждение дошкольного образования по инициативе законного представителя осуществляется в течение календарного года при наличии свободных мест;

4.3. приём в учреждение дошкольного образования в связи с переводом из другого учреждения дошкольного образования оформляется приказом руководителя учреждения дошкольного образования;

4.4. перевод воспитанников с особенностями психофизического развития из специальных групп, групп интегрированного обучения и воспитания в группы общего назначения осуществляется в соответствии с заключением государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и по заявлению законного представителя воспитанника;

4.5. перевод воспитанников из санаторной группы в группы общего назначения осуществляется на основании заключения врачебно-консультационной комиссии в соответствующую возрастную группу.

5.Отчисление воспитанника (прекращение образовательных отношений):

5.1. образовательные отношения прекращаются в связи с получением ребёнком образования либо досрочно по инициативе законных представителей ребёнка или по инициативе учреждения образования;

5.2. досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учреждения осуществляется в случае длительного отсутствия (более тридцати дней) без уважительных причин в течение учебного года;

5.3. решение об отчислении воспитанника (прекращении образовательных отношений) принимает руководитель учреждения образования путём издания приказа, в котором указывается основание отчисления, предусмотренное ст.79 Кодекса Республики Беларусь об образовании, предварительно уведомив законных представителей ребёнка.

6. Данный Порядок постановки на учёт детей, нуждающихся в определении в учреждения образования для получения дошкольного образования и комплектования учреждений образования Несвижского района разработан на основании нормативных правовых документов:

Указ Президента Республики Беларусь от 26.04.2010. № 200 «Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;

Кодекс Республики Беларусь об образовании (глава 20, статья 148);

Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 №300 – 3 «Об обращениях граждан и юридических лиц»;

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 №150 «Об утверждении Положения об учреждении дошкольного образования и признании утратившими силу некоторых нормативных и правовых актов Министерства образования Республики Беларусь»;

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 16.08.2011 №234 «О порядке постановки на учёт детей, нуждающихся в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования»;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2011 №128 «Об определении медицинских показаний и противопоказаний для получения образования»;

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20.08.2013. №78 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011. №150».

7. Вопросы, не отражённые в данном Порядке регулируются выше перечисленными нормативными правовыми документами.

8. По интересующим вопросам о Порядке постановки на учёт детей, нуждающихся в определении в учреждения образования для получения дошкольного образования, и комплектования учреждений образования Несвижского района обращаться к начальнику управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома (т.51845), главному специалисту по дошкольному образованию управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома (т.51582).

свернуть

КАК ОТКРЫТЬ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

Об открытии частных учреждений дошкольного образования

В соответствии со статьями 27 и 142 Кодекса Республики Беларусь об образовании деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования может осуществляться как в учреждениях образования (учреждениях дошкольного образования), так и в иных организациях, индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность (далее – иные организации). Кодексом Республики Беларусь об образовании  иные организации не ограничены определенной организационно-правовой формой. Реализация образовательной программы дошкольного образования должна соответствовать требованиям, установленным законодательством об образовании, в том числе к организации образовательного процесса, к разработке, утверждению, использованию учебно-программной документации, контролю и самоконтролю за обеспечением качества образования.

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования не лицензируется.

Создание учреждений дошкольного образования, иных организаций регулируется Гражданским кодексом Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образовании, Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», Положением об учреждении дошкольного образования, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 150, и иными актами законодательства Республики Беларусь, перечень которых размещен на интернет-портале Министерства образования edu.gov.by в разделе «дошкольное образование».

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию территории и здания учреждений дошкольного образования определены в Санитарных нормах и правилах «Требования для учреждений дошкольного образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 января 2013 г. № 8, в действующих технических кодексах установившейся практики, иных технических нормативных правовых актах.

Налоговым законодательством определен ряд налоговых льгот для учреждений образования. Так, в соответствии с подпунктом 1.28 пункта 1 статьи 94 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) обороты по реализации на территории Республики Беларусь платных услуг в сфере образования, в том числе реализация образовательной программы дошкольного образования, освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС).

Указанное освобождение оборотов от НДС применяется при выполнении соответствующими учреждениями дошкольного образования требований к организации образовательного процесса при реализации образовательной программы дошкольного образования, установленных Кодексом Республики Беларусь об образовании, независимо от формы собственности и источника финансирования данного учреждения.

Согласно подпункту 1.135 пункта 1 статьи 140 НК от налогообложения налогом на прибыль освобождается прибыль учреждений образования от приносящей доходы деятельности.

Для применения льготы по налогу на прибыль также отсутствуют какие-либо ограничения в зависимости от типа данных учреждений, от их формы собственности.

Подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 186 НК установлено, что освобождаются от налога на недвижимость капитальные строения  (здания, сооружения), их части социально-культурного назначения организаций.

Таким образом, создаваемые учреждения дошкольного образования частной формы собственности имеют достаточное количество налоговых льгот.

В соответствии с пунктом 9 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» юридические лица и индивидуальные предприниматели при открытии учреждений дошкольного образования частной формы собственности имеют право на предоставление им в безвозмездное пользование помещений под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест (порядок предоставления помещений под такие обязательства определяется Советом Министров Республики Беларусь). При этом на данный момент в случае аренды помещений для размещения учреждений дошкольного образования частной формы собственности применяются понижающие коэффициенты.

Таким образом, учреждениям дошкольного образования частной формы собственности могут быть предоставлены помещения в безвозмездное пользование или значительное уменьшение размера арендной платы при применении минимальных и понижающих коэффициентов.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 53 «Об утверждении квалификационного справочника должностей служащих» определены квалификационные требования к должностям «Воспитатель дошкольного образования», «Руководитель физического воспитания», «Музыкальный руководитель» и другие. Педагогические работники учреждений дошкольного образования, иных организаций независимо от их формы собственности, должны соответствовать предъявляемым квалификационным требованиям.

Бюджетные условия оплаты труда педагогических работников не являются обязательными для учреждений дошкольного образования, иных организаций частной формы собственности.

 

Если вас заинтересовала данная информация, то необходимо обратиться в управление по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома к главному специалисту Янчик Елене Викторовне (каб. 411) или по тел. 51582.

свернуть

О порядке формирования групп кратковременного пребывания воспитанников

В учреждениях дошкольного образования могут создаваться группы кратковременного пребывания воспитанников: адаптационные, прогулочные, выходного дня, вечерние, по подготовке к школе, сезонные площадки, игровые площадки, Материнские школы и др. (от 2 до 7 часов ежедневно, несколько дней в неделю, месяц, год).

В соответствии с Кодексом, Положением об учреждении дошкольного образования наполняемость таких групп – 12 воспитанников.

В группах кратковременного пребывания занятия организованы в первую или вторую половину дня работы учреждения дошкольного образования, в выходные дни – не более 4–5 раз в неделю для воспитанников 4–5-летнего возраста, не более 5–6 раз в неделю для воспитанников 5–6-летнего возраста.

В вышеуказанных группах возможно совместное пребывание воспитанников и их законных представителей.

При организации образовательного процесса в группе кратковременного пребывания с воспитанниками c особенностями психофизического развития проводится работа по своевременной социализации в коллективе сверстников и взрослых, формированию основ готовности к обучению на следующем уровне образования. Группы кратковременного пребывания детей функционируют по гибкому режиму от 2 до 5 раз в неделю в зависимости от пожеланий законных представителей воспитанников.

В учреждении образования могут функционировать различные модели групп кратковременного пребывания воспитанников в зависимости от запросов их законных представителей и ресурсных возможностей учреждения образования, например:

группы кратковременного пребывания детей в специально оборудованном помещении. Вариантом данной модели является организация двух- или трехсменной работы групп: с 8.00 до 11.00, с 15.00 до 18.00 и др.;

кратковременное пребывание детей в функционирующей группе учреждения образования. Эта модель не требует специально выделенной группы и закрепленных за ней воспитателей дошкольного образования. Воспитанников распределяют по постоянно действующим группам, соответствующим возрасту каждого ребенка. Они включаются                                      в образовательный процесс на тот промежуток времени, на который родители (законные представители) оставляют их в учреждении образования.

Адаптационные группы кратковременного пребывания детей организуются с целью адаптации детей к учреждению образования. Могут функционировать в специально оборудованном помещении учреждения образования.

Прогулочные группы предполагают кратковременное пребывание детей в функционирующей на постоянной основе группе учреждения образования, их включение в образовательный процесс на период проведения прогулки.

Группы выходного дня, вечерние группы создаются с целью оказания помощи родителям в воспитании и развитии детей в выходные дни и вечернее время. В такие группы могут быть приняты дети, не посещающие учреждение образования, а также дети, которые посещают учреждение образования на постоянной основе.

Группы по подготовке к школе создаются для детей, не посещающих учреждения образования. Целью их функционирования является обеспечение единых стартовых условий для воспитанников, поступающих в учреждения общего среднего образования, на основе содержания учебной программы образования для детей от 6 до 7 лет.

Сезонная площадка может быть организована по запросам родителей на базе учреждения образования или специально выделенного помещения при условии соответствия жилых помещений жилищного фонда (коттеджной застройки) требованиям технических нормативных правовых актов. Сезонная площадка организуется на период посевной, уборочной страды в учреждении образования, расположенного в сельской местности.

Игровые площадки создаются для обеспечения освоения ребенком социального опыта, общения со сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности.

«Материнские школы» создают условия для разностороннего развития воспитанников и повышения психолого-педагогической культуры родителей. Предполагают совместное пребывание взрослого и ребенка в условиях учреждения образования и систематическое посещение педагогическими работниками семьи воспитанника с целью оказания помощи родителям в воспитании, обучении и развитии ребенка.

Функционирование групп кратковременного пребывания может осуществляться на платной основе по решению местных исполнительных и распорядительных органов при условии обеспечения права граждан на бесплатное образование на территории соответствующей административно­-территориальной единицы в государственных учреждениях дошкольного образования.

 

Если вас заинтересовала данная информация, то необходимо обратиться в управление по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома к главному специалисту Янчик Елене Викторовне (каб. 411) или по тел. 51582.

свернуть